Formulier jonge apotheker 2019 | Ik ben apotheker
 

Formulier jonge apotheker 2019

U dient een aantal verzekeringen af te sluiten voor u kunt starten met uw beroepsloopbaan. Dit document helpt u hierbij!
Stuur het daarom volledig ingevuld terug. Zo bent u zeker dat u met alles in orde bent!


Beroepsaansprakelijkheid apotheker (BA)

Deze verzekering dekt u voor schade veroorzaakt aan derden tijdens de uitoefening van uw beroep.

Ik wens een BA apotheker en een Rechtsbijstand te onderschrijven die aanvang neemt vanaf: voor een premie van € 55/jaar

RIZIV-contract

Het RIZIV keert jaarlijks een bijdrage (2018: € 2.966,73) uit aan apothekers die de RIZIV-conventie hebben ondertekend. Deze bijdrage dient om uw pensioen op te bouwen en wordt gestort op een RIZIV-contract.


Sociale kas voor zelfstandigen

Werkt u als zelfstandige? De aansluiting bij een sociale kas voor zelfstandigen is verplicht (en dit uiterlijk op de eerste dag dat u uw activiteit uitoefent!) en geeft u recht op sociale voordelen. Curalia kan dit voor u in orde maken.


Gepersonaliseerd advies

Curalia begeleidt u tijdens de overgang van school naar werk. De raadgever van uw regio kan u helpen en advies verlenen voor de verschillende administratieve stappen die u moet doorlopen (als jobstudent, voor uw verzekeringen, praktische tips).

Curalia verwerkt deze gegevens volgens haar opdracht en in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming. Ons privacybeleid kan u terugvinden op www.curalia.be


PERSOONLIJKE GEGEVENS


M
 
V

TOEKOMSTIGE ACTIVITEIT:

titularis-eigenaar
 
provisor
 
adjunct
 
plaatsvervanger
 
Statuut:
bediende
 
zelfstandige
 
zelfstandige in bijberoep
 

ziekenhuis
 
bioloog
 
industrie
 
andere:
 

Duur:     Instelling:

voor beroep
 
bijkomende studies
 
andere:
 

Duur:?>